September 22, 2022

En B2B-handel i förändring

E-handeln inom B2B är i en stadig tillväxtfas och en allt större målgrupp befinner sig online. Vi på Nordisk E-handel har, i den här artikelserien, pratat med några av våra bevandrade partners för att kunna ge dig som e-handlare inom B2B förutsättningar, vägledning och kunskap. I första delen möter vi Per Rotzius, ehandelsrådgivare på Avensia, och Filip Broman, som pratar om varför det finns ett stort värde i att satsa på B2B-försäljning online. Och varför man ska göra det just nu.

Det finns inga tveksamheter till att den traditionella B2B-handeln är i en omställningsfas. Det finns en helt ny målgrupp att ta hänsyn till, och det är målgruppen som finns på nätet. Omställningen i köpbeteende kräver en större bredd i B2B-försäljares erbjudande och den ökning vi ser online vittnar om ett skifte, inte en trend.

Per Rotzius är e-handelsrådgivare på Avensia och har 35 års erfarenhet av mätbar kommunikation i ryggen. Han har varit med under hela resan från traditionell postorder till distanshandel och digitalisering.

– Jag skulle säga att det finns otroligt många industriföretag runt om i världen som omsätter miljardbelopp som nog har funderingar på hur de ska hantera B2B-tillväxten online. De vet att de blir omsprungna om de inte bemöter målgruppen som finns online, för någon kommer att göra det. Idag kanske online-handeln står för några procent av deras intäkter, men om några år kan det vara 25 procent. Den nya generationen vill ha digital kontakt, säger Per Rotzius.

Explosionen 2021, 2022, 2023

Coronapandemin gav e-handeln världen över en inte förut skådad boom. E-handeln inom både B2C och B2B ökade otroligt mycket som en följd av lockdowns, restriktioner och minskad rörlighet. Pandemin satte saker på sin spets och blev en katalysator för en förändring som troligen ändå hade skett, om än lite senare.

– Omställningen har varit igång ett antal år nu. Men om vi ska prata trendspaning kommer den explosion vi sett under 2021 och 2022, utvecklas än mer under de kommande åren. E-handeln B2B kommer att växa så det knakar. Det finns många bolag inom tillverkningsindustrin som är precis i sin linda och måste komma igång. Och de kommer att behöva hjälp i den processen, säger Per.

Rätt kunskap är ett måste

I takt med den tillväxt vi ser finns det stora möjligheter för e-handlare inom B2B eller de B2B-försäljare som har planer på att lansera online. Filip Broman är produkt- och projektchef på Nordisk E-handel och är van att hantera de utmaningar e-handlare kan stöta på. Han menar att webben kommer att bli ett måste.

– B2B ligger ett par år efter B2C. Pandemin har tvingat B2B att komma ifatt. Just nu finns det en stor öppning för etablerade företag eftersom kunder som tidigare inte handlat online börjat göra det. Det gör att det finns andra aktörer som hoppar rakt in branschen utan erfarenhet, och om det är duktiga på webb kan de snabbt ta marknadsandelar. De som funnits i många år och har ett etablerat namn måste in på webben. Men det måste finnas en vilja och en förståelse. För en sak är säker, e-handeln är inte en fluga, säger Filip Broman.

För att lyckas i sin affär online krävs en djup kunskap kring e-handel och mätbara värden. Att vara dedikerad är en förutsättning, men rätt kompetens är nödvändigt.

– Vi kan branschen och förstår behov. Vi har jobbat med många B2B-försäljare inom olika branscher vilket gör att vi har koll på de grundläggande problemen och de fallgropar B2B-handlare kan hamna i. Vi kan helt enkelt visa hur pass viktig säljkanal e-handeln faktiskt är för B2B, avslutar Filip.

B2B-explosionen online är ett faktum. Och med rätt verktyg och kunskap går det att göra sin e-handel till en aktör att räkna med. I nästa del av den här artikelserien kommer vi att prata om marknadsföring, sök och optimering. Om varför det är en vital del av din digitala affär och hur du gör för att lyckas.

Vi på Nordisk E-handel brinner för att hjälpa e-handlare att utvecklas och växa online. Vill du prata med oss? Ta kontakt med oss här.