May 12, 2022

4 anledningar till att arbeta med sociala medier

Idag finns det flera typer av kanaler att använda när du vill nå ut med ditt budskap till din målgrupp. Några kanaler som har stor genomslagskraft är sociala medier. Sociala medier har ökat explosionsartat och idag har företag inom alla möjliga områden konton där de uppdaterar och marknadsför sig. Du som e-handlare har mycket att vinna på att arbeta med sociala medier. Just det ska vi prata om idag

1. Du bygger relationer

Att arbeta med sociala medier är relationsbyggande och ökar din varumärkeskännedom, vilket på sikt stöttar din affär. Ett medium som för några år sedan dominerades av privatpersoner har idag otroligt många användare som är företag. Och till det finns det en bra anledning, att som företag satsa på sociala medier har nämligen visat sig vara en riktig framgångsfaktor. När du uppdaterar dina sociala medier ges dina kunder värdefull information, kan ta del av erbjudanden och du hamnar även top-of-mind.

2. …Och skapar en kommunikationskanal

Att uppfylla kunders behov är grundpelaren till en lyckad affär. Och genom sociala medier ges du en god inblick i vad dina kunder faktiskt vill ha. Med hjälp av sociala medier, som exempelvis Instagram och Facebook, kan du ständigt föra en dialog med dina kunder i form av kommentarer, frågestunder eller meddelanden. Du skapar alltså en direkt kommunikationskanal mellan dig och dina kunder vilket bidrar till ett otroligt stort värde för dig som e-handlare. Genom att optimera din e-handel med hjälp av den input och feedback du får stärker du relationen till dina kunder.

Vill du veta mer om hur du förbättrar relationen till dina kunder? Läs mer om det här!

3. Ökad lönsamhet

Det finns flera olika parametrar som gör att sociala medier kan öka din lönsamhet. Faktum är att sociala medier rent av är en förlängd arm av din e-handel eftersom du kan använda dem som en försäljningskanal. Den varumärkeskännedom du bygger kan såklart generera fler kunder, men på sociala medier tillåts du även att marknadsföra dig själv genom annonser och erbjudanden. Med hjälp av exempelvis Meta Business Suite kan du skapa annonser för Instagram och Facebook där du själv kan avgränsa målgrupp.

Psst…Här kan du läsa mer om hur du får leads till din e-handel.

4. Du skapar ett ekosystem

När du använder sociala medier för att marknadsföra din e-handel skapas ett ekosystem runt den. Att ha sociala medier som samverkar med de budskap som finns i din e-handel är fördelaktigt. Du når fler och skapar även fler vägar in till din webbshop. Och i hänsyn till den generation som är uppvuxen på internet och som för varje dag blir en allt mer relevant målgrupp, är det än mer viktigt att synas där de befinner sig. Vem vet, kanske öppnar du till och med upp ögonen på en helt ny målgrupp?

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med content marketing? Här hittar du en artikel på ämnet!