March 21, 2022

Content Marketing

Du har säkert hört talas om content marketing, och kanske har du även förstått att det finns ett värde i att jobba med det. Visste du till exempel att marknadsföringssättet är mer kostnadseffektivt än att arbeta med traditionell reklam? Vi går igenom hur du börjar med content marketing, och vilket resultat du kan få av att göra det.

Vad är content marketing?

Content marketing är precis som traditionell reklam ett marknadsföringssätt. Content marketing är ett strategiskt sätt att distribuera sin marknadsföring i olika kanaler för att nå sin målgrupp. Målet är givetvis att i slutändan skapa lönsamhet, men genom konsekvent, relevant och betydelsefullt innehåll kan du även förbättra relationen med dina kunder och skapa varumärkeskännedom.

Content marketing innefattar flera olika saker, men i korthet kan man säga att det handlar om att marknadsföra sig själv online. Content marketing kommer i flera olika format som bild, text och ljud och några marknadsföringssätt är nyhetsbrev, annonser på sociala medier, och redaktionella artiklar medan exempel på traditionell reklam är TV-reklam och skyltning.

Så jobbar du med content marketing

Det finns en mängd olika sätt att arbeta med content marketing, och hur du gör det bör av strategiska skäl baseras på din målgrupp. Vilka är din målgrupp, var finns de och vad har de för behov? Med en tilltänkt målgrupp blir dina insatser lättare att både planera och genomföra. Att utan strategiskt förarbete marknadsföra dig online ger i många fall inte det resultat du vill ha och kan faktiskt vara rent onödigt. Se med andra ord till att lägga kärlek på förarbetet som din content marketing kommer bygga på.

När man bestämt sig för att satsa på content marketing gäller det att vara beredd på att det krävs tid och omtanke för att satsningarna ska bli lyckade. Självklart krävs det även resurser, men i en lyckad satsning är de resurser du lägger snarare en investering än en kostnad.

Content marketing kräver regelbundenhet och att du är konsekvent. Om du exempelvis bestämt dig för att satsa på din e-handels Instagram, räcker det inte med en punktinsats som omfattar tio inlägg utan du behöver hela tiden hålla din Instagram up-to-date. Samma gäller vid exempelvis nyhetsbrev. För att du ska få någon effekt av ditt arbete behöver du vara konsekvent i exempelvis hur ofta du skickar nyhetsbreven och vilken ton de har.

Det finns en hel del sätt att själv arbeta med content marketing, men för dig som inte har tiden eller kunskapen finns det ett stort värde i att ta in en extern byrå eller tjänst. Vi på Nordisk E-handel har flera partners som arbetar med marknadsföring online. Här kan du kika på dem!

Värdet med content marketing

Att som e-handel arbeta med content marketing har många fördelar. Den största av dessa är givetvis att på sikt öka lönsamheten i ditt företag. Men genom bra content marketing skapar du också varumärkeskännedom, vilket är en grundbult för att få din e-handel att växa. Med en egen ton och en grafisk profil som känns igen skapas en relation till både dina befintliga kunder och personer som stöter på ditt innehåll med jämna mellanrum.

Content marketing är dessutom mer kostnadseffektivt än traditionell marknadsföring, och genom olika verktyg som Google Analytics och Facebook Business Manager får du otroligt värdefull information. Nämligen hur bra exempelvis en annons gått. En annan fördel är att du genom kommentarsfält och like-funktioner får direkt gensvar på vad som uppskattas och vilka du når. Du skapar alltså en dialog med dina kunder som inte är att underskatta.

Vi på Nordisk E-handel hjälper dig gärna att komma igång med din content marketing. Är du intresserad av att läsa mer om hur du gör en målgruppsanalys? Det kan du göra här!