July 12, 2021

Varför du borde jobba med nyhetsbrev

De flesta av oss förstår betydelsen och vikten av marknadsföring. Men det är inte alla gånger vi förstår vad som faktiskt kan vara marknadsföring – och kanske framförallt relationsbyggande marknadsföring. Att arbeta med nyhetsbrev kan upplevas som en klassiker och något många ibland förbiser. Men sanningen är att nyhetsbrev kan leda till såväl positiva säljsiffror som bättre kundrelationer.

Företag använder nyhetsbrev för att informera om nya produktreleaser, nya samarbetspartners, deltagande på olika events eller andra nyheter. Nyhetsbrev används även för att informera kunder eller anställda om aktuella händelser. Det finns många fördelar med att implementera nyhetsbrev i din marknadsföringsplan där du får möjlighet att få ut ditt budskap snabbt, enkelt och lönsamt. Här nedan kan du läsa om fyra anledningar till varför du borde börja jobba med nyhetsbrev.

Bygga varumärke

Med nyhetsbrev får du direktkontakt med dina kunder där de får anpassad marknadsföring på individnivå. Du bygger upp ditt varumärke genom att trycka på tillgänglighet och relevans i kundens vardag. Dessutom får kunderna ta del av de senaste nyheterna utan att behöva göra någon extra insats själva. Detta skapar en slags lojalitet hos dina kunder som sen blir svår att bryta.

Lätt att nå önskad målgrupp

Med digitala nyhetsbrev kan du målgruppsanpassa i högre grad och kommunicera mer med individer än med en folkmassa. Genom att dela upp ditt utskick demografiskt, åldersmässigt, intressemässigt och för män eller kvinnor har du möjlighet att bygga kundkontakter där varje mottagare känner sig utvald. Kunskapen från föregående punkt kan även användas för målgruppsanpassning.

Mätbar respons

Digitala nyhetsbrev ger en tydlig indikation på hur kampanjen gick eller hur många som läste utskicket, jämfört med andra reklaminsatser där det finns en viss osäkerhet i om det är just den insatsen man ska tacka eller om det finns andra faktorer som påverkat resultatet. I samma ögonblick en mottagare öppnar e-brevet eller klickar på en länk kommer detta till avsändarens kännedom.

Låg kostnad

I kombination med låga distributionskostnader gör e-post till en väldigt effektiv form av marknadsföring för ert företag. Med e-post kan du i princip få idén, skapa innehållet, skicka och få respons – inom en timme. Inga fraktkostnader, marknadsinsatser eller köpta annonser på sociala medier. Ingen annan kanal kan konkurrera med e-posten när det gäller att snabbt nå många mottagare till en låg kostnad.

Nyhetsbrev är ett lönsamt och enkelt sätt för dig att nå ut till dina kunder och medarbetare. Det behöver inte bara handla om sälj, utan det kan vara de senaste nyheterna som kunderna eller medarbetarna borde ta del av. Om du tycker att det är lite svårt att utforma nyhetsbrev så kan du som kund på Nordisk E-handel integrera din e-handel med Mailchimp eller Rule Cumminucation som också arbetar med nyhetsbrev.