2018-10-29 00:00
Filip

Trustpilot är världens mest inflytelserika omdömesplattform – gratis och öppen för alla. Deras mål är att föra samman folk och företag för att ständigt kunna förbättra allas upplevelser.

Med Trustpilots tjänster kompletteras Nordisk e-handel med omdömesverktyg av internationellt hög klass.