January 30, 2023

Vad är trygg e-handel?

Vad betyder det att ha en trygg e-handel? Jo, det kan dels innebära att du har en certifiering från Svensk Digital Handel, men det kan även innebära att på egen hand uppfyller de krav som ställs. Här kommer vi bena ut både vad en certifiering hade inneburit samt kort gå igenom vilka krav som ställs på en trygg e-handel.

Trygg e-handel viktig vid köp

Just trygg e-handel är en term som används när man pratar om en pålitlig och säker upplevelse vid onlineköp. Enkelt förklarat – kunder ska känna sig trygga när de handlar från er. Detta gäller allt från hur ni jobbar med dataskydd och personuppgifter till att betalningar hanteras på ett säkert sätt. Men trygghet gället inte enbart kundens köpresa, utan även hur själva hemsidans säkerhet vad gäller exempelvis kryptering och certifikat.

Olika certifieringar

För att certifieras som trygg e-handel finns det idag två olika alternativ. Det ena är Trygg E-handel från Svensk Digital Handel och det andra är Certifierad E-handel från E-handelscertifiering. En fördel med att ha ett certifikat är att det kan verka förtroendeingivande. Certifikatet kan såtillvida hjälpa dig få dina besökare att bli betalande kunder.

Trygg E-handel från Svensk Digital Handel

Trygg E-handel är den största av de två aktörerna och innebär en hög igenkänningsfaktor. Certifieringen ställer bland annat krav på att företagets uppgifter är korrekta, kundservice och tillgänglighet, tydlig information och ansvarsfull marknadsföring. Läs mer om kraven på Svensk Digital Handels hemsida.

Certifierad E-handel från E-handelscertifiering

Den andra certifieringen, Certifierad E-handel, är inte fullt lika känd som Trygg E-handel, vilket är den största skillnaden mellan de två. Utöver det har de liknande krav på de butiker som ansöker om certifiering och kostar dessutom en mindre slant.

Bli en trygg e-handel utan certifiering

Huruvida en certifiering och logga gör mycket för konvertering eller inte är en fråga som diskuterats mycket de senaste åren. En faktor som de flesta ställer sig bakom är att certifieringarna ställer bra och kloka krav på de butiker som har dem. Kraven baseras på både myndigheter och konsumenter – vilket sätter en bra grund. Däremot behöver du inget certifikat för att efterleva kraven som ställs. Här kommer några exempel på vad du kan tänka på.

  • En SSL-kryptering för en säker kryptering av kunders personuppgifter
  • Tydlig integritetspolicy som tydligt förklarar hanteringen av personuppgifter
  • Enkel och tydlig checkout där fler alternativ finns tillgängliga
  • Tydlig och enkel leverans- och returpolicy samt ångerrätt
  • Se till att företagsinformation och kontaktuppgifter finns tydligt publicerat på hemsidan
  • Begripliga och tydliga produktbeskrivningar
  • Var tydlig med vad som gäller med pris samt eventuella avgifter

Givetvis kan listan göras bra mycket längre, men det är en bra grund att börja med. Mycket av det som listas ovan löser sig även automatiskt i och med att du använder vår e-handelsplattform.