Migration to Google Cloud

Viktig information för dig som inte fått din butik flyttad till den nya hostingmiljön

Vi har under 2020 arbetat med att uppdatera våra driftmiljöer från egna servrar till att använda Googles molntjänster. Detta innebär att alla Nordisk e-handelbutiker måste migreras över från den gamla miljön till den nya och de domäner butiken använder måste pekas om till det nya IP-numret butiken får. Ompekning av domäner är anledningen till att vi inte bara kan flytta alla butiker utan ni måste inkluderas.

En stor majoritet är redan flyttade och de som inte är det ska alla ha blivit kontaktade av Nordisk e-handels produktchef Filip Broman om att boka in tid för flytt. Har ni inte bokat in att få er butik flyttad eller om ni inte har fått mail om att boka in flytt, kontakta support@nordiskehandel.se så snart som möjligt.

Hur påverkar detta Nordisk e-handel och din butik?

  • Din butik kommer ligga i Google Premium Network som förenklat kan förklaras som ett Lyx-nätverk som gör att era kunder kommer få en snabbare upplevelse.
  • Genom Google Premium Network så kommer utländska kunder få en snabbare upplevelse då trafiken går till närmsta Google-hub istället för till oss
  • Google erbjuder nya moderna tjänster vi kommer att integrera till Nordisk e-handel. Bättre bildhantering, nytt webbstatistikverktyg och en ny mailhantering för de som har mailtjänster hos oss är några av sakerna vi redan håller på med.

FAQ

Måste jag göra detta?

Ja, alla våra tjänster håller på att flyttas över till Google Cloud. Den hostingmiljö er butik ligger på idag kommer att stängas ner under Q4 2020

Jag vet inte hur man pekar om en domän, kan ni göra det åt mig?

Självklart, vi föredrar faktiskt att göra det åt er för då kan vi sköta hela migreringen och även göra det på natten så vi stör så lite som möjligt. Hur vi får tillgång till er domän beror på vilken leverantör man har så det tar vi med respektive butikskontakt.

Om min butik inte blivit flyttad innan deadline, kommer den försvinna då?

Nej, alla som inte är flytta till deadline kommer vi att massflytta. Sen är det upp till varje butiksägare att peka om sina domäner till rätt IP-nummer.