3PL - Fulfillment

För dig som letar efter tredjepartslogistik och en effektiv totallösning.

Har du blivit för stor som e-handlare för att klara allt själv...

eValent Group arbetar även med tredjepartslogistik (3PL). Vi erbjuder tillsammans med våra partners totallösningar eller dellösningar inom distribution, och hanterar all logistik så som lagerhållning, plock och pack, emballering, porto och distribution. Kunden själv väljer om samtliga eller specifika delar outsourcas.

Våra partners arbetar genomgående med toppmoderna och högkvalitativa lagersystem och eftersträvar så effektiva och tidsoptimerade processer som möjligt.

...men ändå för liten för att börja anställa?

eValent Groups unika koncept sammanför flera kunders lagerhållning och logistik under ett tak. Detta medför stordriftsfördelar och effektiva processer som det enskilda e-handelsföretaget har svårt att skapa på egen hand.

Lagersystemet och all hantering sker med handscanners och systemet har direktkoppling till bland annat Schenker, Posten, DHL och Bring. Vi arbetar aktivt med att kunna erbjuda de bästa och mest prisvärda portolösningarna till hela Skandinavien. Med eValent Group och dess partners får du hög säkerhet, effektivitet och total kostnadskontroll över din e-handelsverksamhet.

Kontakta oss

Mail: sales@nordiskehandel.se
Telefon: +46 (0)40-692 50 50
HQ: Evalent Group, Gustav Adolfs Torg 4, 211 39 Malmö, Sverige


Lager

Inleveranser hanteras med hjälp av vårt WMS-system (Warehouse Management System). Arbetet sker med handscanners för en effektiv godshantering. Via eValents webbinterface eller direktkoppling till eget affärssystem kan kunderna alltid ta del av aktuellt lagersaldo. eValent erbjuder skyddsklass 3 i delar av lagret, vilket krävs från försäkringsbolagen för stöldbegärliga produkter.

 

Plock och pack

Plock och pack sker med handscanners för att kvalitetssäkra rutiner och minimera antal felplock. När en order genereras i vår kunds e-butik skickas den vidare till vårt lagerhanteringssystem. Där genereras i sin tur en plocklista och ett portodokument med leveransadress till slutkunden. När beställningen har plockats och packats kvitteras den tillbaka till kundens affärssystem, tillsammans med kolli ID för att kunna spåra försändelsen.

 

Inleveranser

För att förhindra att varor tar slut kan vårt lagerhanteringssystem indikera när en vara når en kritisk saldonivå. Informationen skickas till kundens affärssystem, och ger ett inköpsförslag. Handscanners används också vid inleveranser för att säkerställa en kostnadseffektiv inlagring och minimal administration.

 

Porto

eValent erbjuder attraktiva portoavtal inom hela Skandinavien. Självklart har vi även portolösningar för distribution till resten av världen. Vårt lagersystem erbjuder direktkoppling till de flesta transportörerna på marknaden för att garantera en säker och kostnadseffektiv godshantering.

 

Emballage

eValent sköter ändamålsenlig emballering av våra kunders samtliga varor. För att kunna erbjuda låga emballeringskostnader upphandlar vi ett brett utbud av standardemballage. Vi erbjuder även specialemballering om så önskas.

 

Konsulting

För e-handlare som vill behålla distributionsprocesserna för e-handel i egen regi erbjuder eValent konsultering och expertkunskap. Vi ger råd kring exempelvis:

  • Flödesoptimering
  • Transportupphandling
  • Beräkning av säkerhetslager
  • Inköpskvantiteter
  • Prognostisering
  • ABC-klassificering av produkter
  • Ledtids- och kostnadsanalyser

Vi tar gärna en förutsättningslös dialog kring vilka tjänster som kan passa dig i din nuvarande situation. Kanske är det bara våra fördelaktiga priser på emballage och porto som är aktuellt, kanske är det hela kedjan som är rätt för er. Priserna för tjänsterna är oftast per plock och artikel (SKU), antal lagerhyllor och pallar ni behöver, samt för den löpande tiden vi stämplar för manuellt arbete som t.ex. inleveranser.

Kontakta oss

Mail: sales@nordiskehandel.se
Telefon: +46 (0)40-692 50 50
HQ: Evalent Group, Gustav Adolfs Torg 4, 211 39 Malmö, Sverige