Språkstöd till Nordisk e-handel

Med språkstödet får du verktygen du behöver för att översätta din butik till fler språk och på sätt lättare nå den internationella marknaden. Med språkstödet får du även möjligheten att koppla domän till språk.

Pris:

Enkelt språkstöd: 395:-/språk och månad

Pris:

Komplett språkstöd: 785:-/månad

Tänk på

  • Vi rekommenderar att ni har ett SSL/domän
  • Nordisk E-handel Growth inkluderar 1 extra språk
  • Nordisk E-handel Professional inkluderar komplett språkstöd