Statistik

Att se hur sin försäljning utvecklas över tid och få en realtidsbild av sin verksamhet är viktigt för alla typer av verksamheter. Och mycket av styrkan med e-handel är att det mesta kan mätas och anpassas därefter.

På Nordisk e-handels plattform ger vi dig både tillgång till grundläggande statistikverktyg och möjlighet att integrera med andra system för en ännu bättre helhetsbild.


Dashboard

Snabb överblick direkt när du loggar in.

På din dashboard när du loggar in i din administration får du snabbt grundläggande statistik som försäljning senaste dygnet och senaste månaden jämfört med föregående period, samt antal besökare, konverteringsgrad, försäljning baserat på kundkategorier, bästsäljande produkter och varugrupper, medmera.

TESTA NORDISK E-HANDEL


Orderstatistik

Exportera en sammanställning.

Välj en period som du vill se din försäljning för och få din försäljning uppdelat på till exempel sålda artiklar eller grupperat på varumärke eller kategori. Exportera sedan resultatet till en csv-fil.

TESTA NORDISK E-HANDEL


Webbstatistik

En överblick på dina besökare.

Få grundläggande besöksstatistik direkt i administrationen och integrera med Google Analytics för ännu bättre data. Eller koppla samman din e-handel med ditt affärssystem eller annan statistiktjänst.

TESTA NORDISK E-HANDEL