Sharespine

Sharespine är experter när det gäller att koppla ihop e-handeln med omvärlden! Med hjälp av Sharespine kan man smidigt koppla ihop webbutiken med allt från affärssystem till marknadsplatser.

Sharespines vision är att automatisera flödet så mycket som möjligt när det kommer till produkt-, kund- och orderhantering. Synkroniseringen mellan programmen minskar dubbelarbete och gör vardagen som e-handlare smidigare.

Det finns många fördelar med att integrera med Sharespine. Men den kanske allra viktigaste fördelen är tidsbesparing. Den ligger till grund för mycket, inte minst om man vill spara in på kostnader och fokusera på butikens utveckling. Det blir också betydligt enklare att hantera större orderflöden - särskilt om man funderar på att utöka sina säljkanaler på marknadsplatser.

Är du intresserad av veta mer om hur Sharespine kan automatisera ditt e-handelsflöde? - Kontakta dem direkt!