Sharespine

Att hantera olika system kopplade till sin webbutik är tidskrävande. Och är det någonting man vet som e-handlare är det att tid är dyrbart. Med Sharespine tillåts e-handlare att fokusera på butikens utveckling istället för att manuellt sköta anslutna program.

Sharespine erbjuder en integrationsplattform som tillåter e-handlare att knyta ihop flöden såsom affärssystem, marknadsplatser och ekonomisystem till sin webbutik. Det sker alltså en synkronisering mellan program som i sin tur minskar dubbelarbete men som också gör e-handlares arbetsdag smidigare.

Sharespine's vision är att automatisera flödet så långt det är möjligt när det kommer till produkt-, kund- och orderhantering.


Sharespine <3 Nordisk E-handel

Samarbetet mellan Sharespine och Nordisk E-handel innebär många fördelar för e-handlare anslutna till Nordisk E-handel. Sharespine's tjänster kan enkelt integreras i anslutna e-handlares webbshoppar.

Den kanske allra största fördelen med att använda Sharespine är den tidsbesparing som plattformen innebär. Den ligger till grund för mycket, inte minst om man vill spara in på kostnader och fokusera på andra delar av sin butik. Men förutom den tidsbesparing som Sharespine möjliggör blir det även betydligt enklare att hanter större orderflöden. I synnerhet om man som e-handlare funderar på att utöka sina säljkanaler på marknadsplatser.

Om Sharespine

Sharespine är företaget som skapar värdefulla integrationer för e-handlare. Deras smarta integrationsplattform används av såväl stora e-handelsjättar som nystartade aktörer. Genom att knyta ihop sina flöden sparar e-handlare enormt med tid och resurser - varje dag. Sharespine erbjuder en kundservice på högsta nivå och med sin expertis hjälper de dig som vill börja använda den smarta synkroniseringen redan idag.