Olika typer av SSL

Det finns olika typer av SSL-certifikat, här berättar vi mer om vad skillnaderna är så ni kan se vad ni bör ha.

Ett SSL-certifikat kan likställas med en elektronisk legitimation. På samma sätt som personer kan legitimera sig med ID-kort eller pass, så kan exempelvis en webbplats legitimera sig med ett SSL-certifikat. För att kunna ta emot kortbetalningar på en webbplats är det obligatoriskt att inneha ett SSL-certifikat. SSL har idag även ett starkt SEO-värde, enligt Google så ska man göra en enda sak för SEO-värdet så är det ett eget SSL till sin domän.

Let´s Encrypt

Let’s Encrypt är en gratisjänst för automatiserade SSL. Tjänsten har tagis fram av ISRG (the Internet Security Research Group) och sponsras av en rad stora universitet och IT-företag (Google, Mozilla, Facebook, Cisco osv.) Läs mer om Let's enrypt

DV Certifikat

Domain validated, eller DV Cert är den vanligaste typen av SSL. Denna typ av SSL verifieras med domännamnet, exv www.minbutik.se. Vi på Nordisk e-handel köper in SSL från en internationell leverantör och sköter installation, underhåll och förnyelser. Ett DV cert är giltigt i 12 månader.

Wildcard SSL

Ett Wildcard SSL har samma funktion som ett DV cert men med subdomän-stöd som tillägg. Man har ett Wildcard installerat som sedan kan användas till hur många subdomäner som helst. exv se.minbutik.com, dk.minbutik.com, en.minbutik.com eller shop.minbutik.com.

OV Certifikat

Organization validated eller OV cert kräver ytterligare validering för kunna användas men inger samtidigt mer förtroende hos besökaren. För denna typen av SSL så verifieras utöver domännamnet även företaget i sig. Med ett OV cert så visas företagsnamnet i SSL-certifikatet i webbläsaren, vilket då ökar förtroendet inte bara för webbshoppen utan för hela företaget. OV cert används oftast av större företag och statliga institutioner.

EV Certifikat

Extended validation eller EV cert inger den maximala trovärdigheten hos besökare. På grund av detta så kräver ett EV cert en större process att införskaffa än OV cert med ytterligare information om företaget. Företagsnamnet visas på samma sätt som ett OV cert med tillägget att företagsnamnet visas direkt i adressfältet i webbläsaren. EV certifikat är vanligast bland stora organistation och hos banker.

Detaljerad information

Let's Encrypt

DV

Wildcard

OV

EV

Hostingkrav

Cloud, Delad, VPS

Cloud, Delad, VPS

Cloud, Delad, VPS

Dedikerad VPS

Dedikerad VPS

Pris

0:-

150:-/mån

450:-/mån

Offert

Offert

Försäkrat SSL