February 1, 2023

E-handel – vad är det och hur fungerar det?

E-handel har kommit att bli en vital del av den moderna affärsvärlden och har revolutionerat sättet vi handlar och konsumerar. Det har även inneburit en helt ny tillgång till en större mängd varor och tjänster, samt gjort det möjligt för företag att nå en bredare publik. I den här artikeln kommer vi gå igenom vad e-handel är, hur det fungerar i praktiken och varför företag bör satsa på det.

Vad är e-handel?

E-handel möjliggör för både företag och individer att köpa och sälja både produkter och tjänster på nätet. Det kan inkludera både onlineauktioner och nätbaserade butiker där kunder kan handla direkt från datorn, plattan eller mobilen. Det har också gjort det enkelt för konsumenter att jämföra produkter och priser för olika leverantörer.

E-handel brukar även delas upp utifrån om det är handel mellan företag och konsumenter (B2C, konsument till konsument (C2C) eller företag till företag (B2B). Det finns inget konkret sätt att definiera e-handel på, i takt med att allt fler innovativa sätt att handla på lanseras. Exempelvis finns det vissa produkter och tjänster som går att nyttja direkt, till exempel biljetter, och andra där det är en fördröjning mellan beställning och leverans.

Så fungerar e-handel i praktiken

Det finns egentligen inget universellt sätt för hur en e-handel fungerar, men däremot finns det en ordning som är mer vanligt förekommande, både för B2B och B2C. I praktiken fungerar det som så att en kund besöker e-handeln och beställer de varor hen är intresserad av. Efter det får kunden möjlighet att välja mellan olika betalsätt, exempelvis kortbetalning eller faktura, och därefter fraktsätt.

När betalningen godkänts skickas beställningen till företaget, som då börjar förbereda för plockning och packning av beställningen om det är produkter som beställts. Kunden får en orderbekräftelse, tillsammans med eventuell information om leverans. På så sätt är det väldigt enkelt och bekvämt för kunder att handla på nätet, speciellt eftersom det är flexibelt både utifrån tid och plats.

Varför borde jag satsa på e-handel?

Det finns en hel del anledningar till varför ett företag borde satsa på e-handel, speciellt om de även har en fysisk butik idag. För det första – det ökar tillgängligheten för företaget att nå en betydligt bredare publik, inte minst konsumenter som bor utanför företagets närområde. Det är något som kan hjälpa med både ökad försäljning och vinst. För det andra – e-handel ger företag möjligheten att automatisera och anpassa sin affärsprocess, vilket kan bidra till en mer effektiv och lönsam verksamhet.

E-handel är kan även hjälpa dig samla in data för att analysera konsumentbeteende. Det är något som kan hjälpa företag att förstå kunderna på ett bättre sätt, för att därefter anpassa sin verksamhet. Sist, men absolut inte minst, så erbjuder e-handel möjligheterna att skapa en stark närvaro online samt även bygga en lojal kundbas. Det är direkt avgörande för att skapa framgång i en väldigt konkurrensutsatt marknad.

Vill du veta mer? Kontakta oss!