January 27, 2023

Internationella dataskyddsdagen och hur det påverkar dig

Internationella dataskyddsdagen är årligen den 28 januari och instiftades 2006 av Europarådet. Anledningen? Att lyfta individers rättighet till skydd av personuppgifter. I det här inlägget kommer vi gå igenom mer exakt vad det innebär för dig som har en e-handel och ge dig konkreta tips kring hur du kan jobba med dataskydd.

Vad är internationella dataskyddsdagen?

Syftet med internationella dataskyddsdagen är att uppmärksamma de utmaningar som kommer med ett alltmer digitaliserat samhälle. I en tid där vi ofta delar med oss av personliga uppgifter är det viktigt att dessa hanteras på rätt sätt. Det var just av den anledningen som Europarådet beslutade sig för att införa internationella dataskyddsdagen.

Varför just 28 januari? Jo, Europarådet utgick från det datum man antog Konvention 108 från 1981. Konvention 108 handlar om skydd för enskilda vid automatisk behandling av personuppgifter. Den var även den första i sitt slag att bli rättsligt bindande inom just dataskydd. En hel del av det som ingår i Konvention 108 återfinns även i Dataskyddsförordningen, (GDPR).

Kort om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Tanken bakom EU-förordningen är att skydda personers personuppgifter samt integritet, detta genom reglering av hur företag samt organisationer hanterar och skyddar informationen som samlas in. GDPR gäller alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter, oavsett om de är inom EU eller inte. Tips! Så kan du som e-handlare jobba med dataskydd Nedan kommer ett par konkreta tips på hur du som har en e-handel kan jobba proaktivt med dataskydd.

  • Gör en inventering. Vilka personuppgifter samlar du in och hur används de?
  • Inför åtgärder. Vad behöver ändras från nuvarande hantering?
  • Följ upp. Se till så ni följer de åtgärder och riktlinjer ni satt upp.

Slutligen – tänk på följande

Så, hoppas du lärt dig lite mer om internationella dataskyddsdagen och varför den är viktig – både för dig och dina kunder. Det viktigaste att tänka på som e-handlare är att de uppgifter du samlar in är legitima och fyller ett syfte.