September 15, 2022

Guide: Kom igång med Google Analytics 4!

Sommaren 2023 tar Google Analytics 4 över rollen som branschstandard och Universal Analytics (UA), hälsar efter tio år, tack för sig. Tillsammans med Nordisk E-handels partner InnoSearch har vi tagit fram en guide för hur du som e-handlare kommer igång med nya, uppdaterade GA4!

GA4 blir branschstandard 1 juli 2023, men redan nu kan du sätta igång och ta del av alla uppdateringar den nya versionen kommer med. På så sätt lär du känna GA4 innan det officiella bytet äger rum.

1. Skapa konto och parallelspåra

Det första du måste göra när du vill börja använda GA4 är att sätta upp ett GA4-konto. Fram till 1 juli 2023 kan du använda ditt GA4-konto parallellt med ditt gamla konto i nuvarande branschstandard, Universal Analytics. Se även till att du, eller den som ska sköta GA4, ges administratörsåtkomst. Att parallellspåra GA4 med Universal Analytics är en mycket god idé eftersom du då kan jämföra data och på så sätt lära dig hur du använder den nya versionen.

2. Google Tag Manager för spårning

När du använder GA4 vill du även använda Google Tag Manager (GTM). GTM hjälper dig att samla in data genom olika scripts och genom GTM kan du alltså lägga till fler värdefulla mätningar än de som finns i GA4.

Taggspårningen i GA4 gör det enklare för dig som e-handlare att sätta upp mål. Även om slutmålet är att besökaren genomför ett köp finns det stor relevans i att också sätta upp mindre delmål. Om du exempelvis har en ny produkt är det ju viktigt att den produkten besöks, och då är det en god idé att sätta upp en mätning för den produkten.

3. Testa dig fram

Det mest effektiva sättet att lära sig behärska GA4 är att testa de olika funktionerna versionen kommer med. GA4 kommer nämligen med en mängd spännande uppdateringar som hjälper dig i din e-handelsresa.

Trots att GA4 kommer med många intressanta uppdateringar som inte bara ska förenkla användandet utan också stötta användarnas arbete, ser den nya versionen annorlunda ut än nuvarande branschstandard UA. Det finns därför ett stort värde i att börja samla in data redan idag och testa de nya funktionerna.

Vill du veta mer om GA4 och vad du som e-handlare ska tänka på? Läs vår intervju med InnoSearch här!

Vill du uppgradera till GA4? Med hjälp av vår samarbetspartner InnoSearch erbjuder vi dig ett komplett paket för att uppgradera till den nya versionen. Hör av dig till oss så sätter vi igång!