August 25, 2022

eValent Group blir Nordisk E-handel AB

Vi byter namn!

För att på djupet matcha bolagsnamnet med vårt varumärke Nordisk e-handel har eValent Group AB bytt namn till just Nordisk e-handel AB. Verksamheten löper på med samma engagemang som tidigare men nu är vi ett med vårt varumärke.

Bolagsnamnet eValent Group AB lever dock vidare och bärs numera av Nordisk e-handels moderbolag.

Har du frågor om ovanstående information så tveka inte att kontakta oss.