June 15, 2022

Att tänka på när du annonserar i sociala medier

Annonser i sociala medier kan vara riktigt värdefullt. Om de riktas rätt och innehåller ett intresseväckande budskap ökar chansen för leads och konvertering. Men vad bör man tänka på när man ska börja annonsera i sociala medier? Vi ger dig en grund för hur du lyckas med dina annonser.

Vem vill du nå?

En av de stora fördelarna med sociala medier är att de gör det möjligt att nå en mer specifik målgrupp. Genom segmentering tillåts du nå din målgrupp baserat på ålder, kön, geografiskt område, intressen och beteenden.

Genom att göra en målgruppsanalys kan du definiera och förstå vilka som ingår i din målgrupp och hur du når dem. En målgruppsanalys är viktigare än vad man tror och stärker också ditt varumärke. Börja alltså med att analysera vilken din målgrupp faktiskt är. På så sätt kommer du kunna rikta dina annonser så att de tilltalar just din målgrupp på bästa sätt.

Så här gör du en målgruppsanalys

Välj socialt medie med omsorg

Ta reda på var din målgrupp faktiskt finns. Vilka sociala medier använder de sig utav, och vilka av medierna är relevanta att annonsera på? Rätt val av kanal är otroligt viktigt för att nå dina potentiella kunder.

Du behöver inte annonsera på alla sociala nätverk, utan plocka ut de som är mest relevanta för dig och din målgrupp för att nå fram med din annonsering. Oftast är det bättre att satsa och fokusera på valda kanaler istället för att göra en halvhjärtat annonsering på flera plattformar.

Är målsättning B2B? Då kanske LinkedIn är mest relevant. Om målsättningen däremot är att dra in trafik till e-handeln är Facebook och/eller Instagram ett mycket bättre alternativ. Fundera över vad målet med annonseringen är för att komma fram till vilket socialt medie som passar din e-handel och din målsättning bäst.

Formulera en målsättning

Att veta vad målet med annonseringen är, är A och O för att den ska bli så framgångsrikt som möjligt. Vill du bygga varumärke och kännedom kring din e-handel? Eller är målet att öka konvertering genom exempelvis en kampanj?

Det är viktigt att tänka vad du vill ha ut av annonseringen för att veta att du annonserar på rätt sätt och med rätt budskap. Målsättningen för annonseringen är nämligen väsentlig för hela e-handelskedjan. När du har satt upp konkreta mål för din annonsering, se alltid till att reflektera för hur väl dessa målsättningar stämmer överens med dina affärsmässiga mål. Ett affärsmål som är prioriterat i din verksamhet bör också främjas i någon målsättning som är kopplat med annonseringen i dina sociala medier.

Kombinera annonsering - med organiskt innehåll

Något annat som kan vara värt att tänka på när man ska annonsera i sociala medier är att blanda annonseringen med att skapa välarbetat och relevant organiskt innehåll. Här kan du läsa mer om vad organiskt innehåll är - och varför det är viktigt.

Att kombinera både organiskt innehåll med annonsering gör att du dels ökar varumärkeskännedom (via organiska innehållet) och ökar konvertering (via annonserna). Din e-handel kommer tack vare dessa två marknadsföringsåtgärder nå fler potentiella kunder, få ökad kännedom och generera i fler leads.

Med en genomtänkt plan för vad det är du vill uppnå med din annonsering, vad som ska annonseras och vad det finns för målsättningar kommer det bli enklare att skapa kontinuitet i dina sociala medier. Och det är grundläggande för att marknadsföringen ska ge resultat.

Vill du veta hur du håller dina sociala medier levande med rörligt innehåll? Här hittar du 5 tips på hur du skapar rörligt innehåll till dina sociala kanaler!