April 12, 2022

Hur optimerar du din e-handel för B2B?

E-handeln genomgår som bekant en stadig tillväxtfas. Och kommer, som det ser ut, att fortsätta med det. Ett segment som är på extra uppstuds är business to business, och allt fler leverantörer ser värdet i att erbjuda sina kunder en digital inköpskanal. Ju mer konkurrensen ökar desto mer jobb behöver du göra för att hänga med. Därför ska vi fördjupa oss lite i hur du optimerar din B2B e-handel.

Nyligen kunde du läsa en artikel hos oss som handlar om hur man lyckas med sin e-handel B2B. I den artikeln har vi med ett segment som fokuserar på sökmotoroptimering för din B2B e-handel. Och just den biten tänkte vi djupdyka lite i nu.

Så syns du bättre

Som nämnt gör e-handelns framgång och mängden tillkommande aktörer i området att konkurrensen ökar. Och så även på Google. Därför är det viktigt att du har en strategi för din SEO. Ju bättre du blir på att jobba med din SEO desto lättare kommer dina kunder ha att hitta dig.

Även SEO har, precis som e-handeln, gjort en resa. Ibland är den svår att hänga med i. Generellt är det bra att ha koll på att du inte kan jobba med SEO på samma sätt idag som du gjorde för tio år sedan.

SEO B2B

När du jobbar med SEO för din B2B e-handel finns det olika faktorer du bör tänka på. Alltså, det finns helt enkelt olika delar där du kan optimera din sajt på olika sätt; innehållsmässigt, tekniskt, onpage och offpage. Förklaring följer!

Det du kanske först tänker på när vi pratar om SEO är att producera texter till din hemsida som gör att du upptäcks på Google, och det stämmer. När det kommer till innehåll som hjälper dig att ranka på Google så är det något som borde ingå i din content marketing-strategi. För att göra det på bästa sätt behöver du införskaffa kännedom om dina kunders (eller potentiella kunders) köpresa och vad de söker på i de olika delarna av den. Allting handlar om relevans. För tio år sedan hade det kanske räckt att skriva sökordet ett antal gånger. Men idag är Google smartare än så och du behöver se till att du har relevant och kvalitativt innehåll på din sajt som svarar på kundernas behov.

Den tekniska biten av SEO handlar om den teknik som påverkar hur din e-handel rankar. Vad det innefattar beror lite på sökmotorns tekniska krav. Men med det sagt är den väldigt viktigt. Här ingår till exempel att se över laddtiden på din sajt.

Onpage SEO innefattar textsegment på din egen sajt som påverkar din ranking, som till exempel metabeskrivning, metatitel och bildtexter. Precis som ditt övriga innehåll behöver du optimera dessa efter relevanta sökord och fraser eftersom sökmotorerna tittar på just dem. Offpage å andra sidan handlar om vilka externa sajter som länkar till din e-handel. Alltså, ju mer relevanta och kvalitativa sajter som gör det desto bättre. Se det som en digital version av word of mouth. Om en extern sajt länkar till din e-handel i en ankartext som dessutom innehåller dina relevanta sökord/ fraser boostar det ditt resultat.

Vill du veta mer om hur du kan utveckla din B2B e-handel? Här kan du läsa om 8 saker att tänka på vid B2B-försäljning!