March 14, 2022

A/B-test

Att fatta beslut gällande vilket utseende man vill ha i sin e-handel eller vilken annons man vill satsa på kan ge huvudbry. Men tänk om det fanns ett sätt att veta vilken version som mottas bäst av sin målgrupp? Faktum är, att det gör det. A/B-testning är en populär metod som ger tillförlitlig data som svarar på frågan - vilken version är bäst?

Vad är A/B-test?

Ett A/B-test innebär att två olika versioner av någonting, till exempel två olika utseenden av din e-handel, testas mot varandra. Helt enkelt version A mot version B. De två versionerna testas mot utvalda besökare, där urvalet sker slumpmässigt. Om ditt mål med din e-handels nya utseende exempelvis är att dina besökare ska klicka sig vidare till en specifik landningssida kan du genom den data du får av testet se vilken version som uppfyllde det specifika kravet bäst.

Att använda A/B-tester är riktigt värdefullt eftersom du ges data som berättar för dig hur dina besökare uppfattar din e-handel. Metoden är mycket populär och kan tillämpas för att testa många olika saker, exempelvis din e-handels design och nya funktioner. Du kan även använda A/B-tester när du skapar annonser i exempelvis Facebook Business Manager.

A/B-tester kan alltså användas på allt som går att mäta genom dina besökares aktivitet. Några exempel på det är:

  • Om en specifik färg på köpknappen i din e-handel leder till fler köp
  • Om ett nytt utseende gör att fler besökare stannar kvar i din e-handel
  • Om en ny funktion, som rekommenderade produkter i kassan, bidrar till merförsäljning

Allt går dock inte att mäta med A/B-tester, exempel på vad som inte går att mäta är:

  • Om ett ny font uppfattas snygg
  • Om en rullande video i headern inger förtroende
  • Om ett nytt färgschema associerar e-handeln till ett känt varumärke

Så gör du ett A/B-test

Det första steget när du gör ett A/B-test är att bestämma vad du vill testa. Kanske undrar du om en ny design bidrar till fler köp eller om en viss layout gör att fler signar upp sig på nyhetsbrev. Det är två saker som går utmärkt att testa och även få data på som berättar om din hypotes stämmer eller inte.

Att göra själva testet kräver inte heller att du har en bred programmeringskunskap. Med Google Optimize kan du själv skapa enklare A/B-tester som, trots sin enkelhet, ger dig önskad data. I Google Optimize skapar du testet, bestämmer hur resultatet ska mätas, skapar version B som sedan ställs mot A, ställer in de sidor som ska köras och till sist startar du testet. Hur lång tid det tar för dig att få ett resultat beror på flera faktorer, exempelvis hur många besökare du normalt sätt har i den e-handel. Ett A/B-test kan köras i ett par dag upp till några veckor.

Resultatet är nyckeln

När du fått resultat av ditt test har du svaret på din hypotes. Och efter ditt test gäller det att förvalta resultatet väl. Visade sig att en ny färg på köpknappen faktiskt ledde till fler köp? Då är det inga tveksamheter om att implementera den ändringen i din e-handel.

Genom att då och då göra A/B-tester optimerar, och uppdaterar du din e-handel kontinuerligt. Det gör att du fortsätter hålla dig relevant i vimlet av e-handlare men också att du, för varje test du gör, kommer närmare din målgrupp.

Vill du veta mer om hur du kan optimera din e-handel? Läs vår artikel om hur du får återkommande kunder här!