January 26, 2022

Vad är konverteringsoptimering?

Hur många besökare man än har i sin e-handel, spelar det ingen roll om dessa besökare inte blir kunder. I teorin kan du alltså ha hur många besökare som helst, men ändå ha en e-handel som går dåligt eftersom besökarna inte slutför sina köp. Konverteringsoptimering (CRO) handlar om att öka den procent av besökare som faktiskt blir kunder. Vi hjälper dig och förklarar hur.

Formulera affärsmål

För att förstå vad konverteringsoptimering faktiskt är måste man ta några steg tillbaka och prata om mer övergripande perspektiv än “hur göra besökare till kund”. Konverteringsoptimering handlar i grund och botten om affärsmål och hur man når dem. Innan du börjar arbeta med konverteringsoptimering är det alltså viktigt att formulera affärsmål med din e-handel, och för att göra det behöver du ta reda på vad dina besökares mål är.

När du har en bild av vad dina besökares mål med besöket i din e-handel är, har du kommit en bra bit på vägen inför din konverteringsoptimering. Dina affärsmål bör nämligen gå hand i hand med dina besökares önskan. Genom formulerade affärsmål blir din satsning strategisk istället för slumpmässig och ökar chansen för ett lyckat utfall.

Använd data

Målet med konverteringsoptimering kan ibland misstas med att öka besöksantal i e-handeln. I själva verket handlar det om att fler av de besökare du redan har, ska bli kunder. Det vill säga, genomföra köp. För att möjliggöra det behöver du information om dina besökares beteende i din e-handel. När besöker de din e-handel? Vilka landningssidor går de in på? Hur länge stannar de? Genom informationen kan du lokalisera viktiga delar i dina besökares beteende, och med hjälp av dessa utveckla e-handeln.

A/B-tester

När du gjort relevanta mätningar kring exempelvis dina besökares beteenden är det en god idé att genomföra så kallade A/B-tester. Ett A/B-test innebär att två olika versioner av din e-handel ställs mot varandra. Version A och B testas på slumpmässigt utvalda besökare, och genom dina formulerade affärsmål kring vad din e-handel ska leverera, kan du se vilken av versionerna som uppfyller målen bäst.

Med A/B-tester kan du testa allt ifrån webbplatsens funktion till design och få värdefull data om hur det påverkar dina besökares beteende. A/B-tester är ett effektivt verktyg för dig som har en e-handel och som vill göra fler besökare till kunder. Att genomföra testerna kräver dessutom inte att du är en senior programmerare. Med exempelvis Google Optimize kommer du igång med enklare A/B-tester.

Ha tålamod

När man fått upp ögonen för konverteringsoptimering är det lätt att bli ivrig. Men låt dina tester ta tid och analysera resultatet noggrant. I vissa fall visar det sig att den ursprungliga e-handeln fungerade bättre än den med exempelvis ny design, då gäller det att förlita sig på resultatet och inte välja den nya designen bara för att. Det är inte varje gång det blir jackpot på första försöket, var därför inte rädd att göra flera tester för att i slutändan hitta en design och ett innehåll som uppfyller målen.

Vill du att vi ska utföra en konverteringsanalys till dig? Här kan du läsa mer om det!