August 19, 2021

Förbättra relationen till dina kunder

Att vara en lyckad e-handlare handlar till stor del om att skapa och behålla starka relationer till sina kunder. Idag är utbudet av webbutiker extremt stort och man behöver bygga upp ett förtroende som skapar en trygghet hos kunden för att få återkommande besök. Såklart handlar det också om att erbjuda ett brett och kvalitativt sortiment till bra pris med snabba leveranser, men utan en god relation till sina kunder så blir det svårt att lyckas.

Swish har etablerat sin plats som storfavorit hos svenskarna. Att snabbt kunna lösa en skuld, nota eller inköp med Swish har helt enkelt gjort våra liv så mycket enklare. I Sverige har företag kunnat ta betalt via Swish sedan 2014. Och 2017 utvecklades en specifik funktion för just e-handel. Något som gett e-handlare en närmare tillgång till Swish enorma mängd användare.

Presentera företaget

Som e-handlare behöver man kompensera för avsaknandet av det fysiska mötet. Det är en komponent som i vanliga fall kan bidra till att stärka relationen till sina kunder. I ett relationsskapande arbete så behöver kunden få en bild av er som företag och organisation för att börja bygga upp tilliten. Vi tror därför att det kan vara en god idé att presentera företaget, affärsidéns uppkomst och grundaren bakom. Detta gör ofta att hela konceptet blir mer likeable och kunden ifråga får något att relatera till, en “faktisk” person eller berättelse.

Höga krav på transparens

Att vara transparent kring hur man arbetar och att hålla det man lovar på hemsidan är a och o för att kunna bygga upp någon slags trovärdighet. Idag är kunder mycket mer medvetna och ställer högre krav på företag runt omkring sig. Eftersom valmöjligheterna är många har kunden makten att bestämma över hur marknaden kommer att se ut. Uppfyller ni som e-handlare inte de kravs som kunden har så är det alldeles för enkelt att väljas bort i bruset av andra e-handlare.

För att du ska kunna använda det och låta dina kunder betala via Swish så behöver du installera tjänsten i din webbutik. Allra vanligast är det att man får hjälp via sin e-handelsplattform eller den checkout-tjänst man använder. Om du i dagsläget står i startgroparna och väljer mellan olika leverantörer kan detta vara en bra sak att ha i åtanke. Om du vill att dina kunder ska ha möjlighet att betala via swish kan du undersöka det hos olika checkouts och ta ett beslut därefter.

Ge det lilla extra!

Att erbjuda en kundtjänst på hemsidan är ett optimalt tillfälle att kompensera för det uteblivna fysiska mötet. Det är genom denna kontakt du kommer att få en chans att möta dina kunder och på så vis ha möjlighet att ytterligare stärka varumärket. Direktkontakten med dina kunder är ovärderlig, det blir ett tillfälle för att länka till olika produkter och ge tips som kunden inte kan läsa sig till på hemsidan. Känslan blir att man får ett personligt bemötande, vilket gör att man värderar e-handeln högre.

Tydlighet är a och o

När man handlar på nätet så är man beroende av tydlig kommunikation. Få är benägna att betala och beställa produkter där allt inte framgår eller där produkten inte beskrivs utförligt. Här blir det också viktigt att tillhandahålla tydliga instruktioner kring byten och returer, för att stärka trovärdigheten. Är du återförsäljare av olika varumärken så rekommenderas även att produktbeskrivningen skrivs av er som unik webbutik. Att enbart använda sig av tillverkarens beskrivning ger inte ett enhetligt intryck och höjer inte var enskild produkt tillräckligt mycket. Här är också bilderna av stor vikt, tar ni egna bilder så blir hemsidan mer enhetlig. Vi tror också att det stärker känslan av att varje unik produkt är betydelsefull för er som e-handlare vilket gör den även mer attraktiv för kunden. Det bygger inte bara en relation till produkten utan också till er som e-handlare när kunden ser produkten i ert ljus.

Relationsbyggande marknadsföring

Att hålla kontinuerlig kontakt med kunderna är viktigt men att göra det på ett framgångsrikt sätt kan vara en balansgång. Det handlat om att skapa värdefullt innehåll för dina kunder på dina olika plattformar och utskick. Många gånger kan kunden känna att de blir påprackade oönskad information och erbjudanden när det görs utskick för ofta och när den har en allt för säljig ton. Men det är också viktigt att påminna kunderna om att ni finns och genom utskick av mail eller sms bygga ert varumärke och stärka relationen med kunderna. Utskicken måste alltså skapa något slags värde för kunden. Fundera över vilken målgrupp ni vill nå och vilka behov och intressen denna grupp har. Utefter det bör ni sedan forma ert budskap. Det kan till exempel vara någon intressant information kring er e-handel med en koppling till era produkter i samband med något slags säljande innehåll, som kan tänkas intressera er målgrupp.

Kontaktinformation

Sist men inte minst så är det viktigt att kunna nå er på ett enkelt sätt. Skriv ut telefonnummer och mailadress på sidan. Detta ger ett seriöst och trovärdigt intryck och kan vara det som konverterar en kund till köp. Det ska vara tryggt att handla hos er.

Vi har lång erfarenhet inom e-handel och vet hur man skapar förutsättningar för att bygga goda relationer med sina kunder. Kontakta oss om du vill veta mer om våra plattformar och tjänster!