March 19, 2021

Utdrag från E-barometern 2020

Postnord har tillsammans med Svensk Digital Handel och HUI research gett ut E-barometern för år 2020. E-barometerns statistik visar på att e-handeln har nått en otrolig tillväxt på 40 procent vilket motsvara en ökning på 35 miljarder kronor. Nordisk E-handel har valt att lyfta några punkter från rapporten. Vi delar också med oss av våra tankar och åsikter.

Vilka branscher har påverkats mest?

De flesta branscherna har fått en skjuts fram av corona pandemin och mycket tack vare e-handelns tillväxtfas vilket innebär förändrade förhållanden både för köpare och säljare. De flesta branscherna har nått högre siffror än år 2019. De branscherna som har haft högst tillväxttakt i procent år 2020 är följande:

  • Dagligvaruhandeln 95 %
  • Möbler & Inredning 63 %
  • Apoteksvaror 59 %
  • Hemelektronik 43 %
  • Bygghandeln 41 %


Hur har coronaviruset påverkat e-handeln?
Coronapandemin har gett e-handeln en skjuts fram och den sociala distanseringen har lett till att fler svenskar valde näthandel istället för att köpa sina varor i fysiska butiker. Ur E-barometern kan man utläsa att varannan svensk har handlat nya produkter på nätet på grund av pandemin. Fler kundgrupper har också breddat sitt konsumtionsmönster och handlat nya produktkategorier.

Nya kundgrupper har uppkommit som inte näthandlat innan corona pandemin, tre av fyra e-handlare har uppmärksammat att de fått in nya kundgrupper under corona. Den äldre kundgruppen 56+ är en ny målgrupp som ändrat sitt konsumtionsmönster och börjat handla mer på nätet.

Ur corona pandemin kan man konstatera att nya beteendemönster och köpbeteenden har utvecklats. Det har gett e-handeln en enorm tillväxttakt och med det kommer nya krav från konsumenter men också möjligheter för alla e-handlare att jobba med webbutiken på ett sätt som möter kunderna och deras krav.

Vilka trender och nya köpbeteenden har uppkommit?

  • Konsumenterna efterfrågar valfrihet när de ska välja leveransalternativ och 25 procent önskar att fler e-handlare jobbar med att öka valfriheten för leveransalternativ. Hemleverans är ett alternativ som nått stor efterfrågan under pandemin som totalt 79 procent föredrar.
  • Produktrecensioner är viktiga för konsumenterna vilket kan vara en viktig informationskälla då kunden inte har möjlighet till att ta och känna på en vara när den köps digitalt, 70 procent av konsumenterna anger att kundrecensioner är en viktig informationskälla.
  • Att köpa begagnade plagg och cirkulär konsumtion har blivit en stark trend och under år 2020 har fler svenskar efterfrågat begagnade varor på nätet.
  • Hållbarhetsfrågor och grönare leveranser är viktiga frågor som ökar hos svenskarna. En stor del av konsumenterna vill se mer miljövänliga leveranser och 80 procent är beredda att vänta 1-2 dagar längre på sin leverans för miljövänliga alternativ.
  • Swish är ett utav de mest populära betalsätten och det snabbast växande.

Att läsa E-barometern för att hålla koll på hur e-handeln gick år 2020 är en stark rekommendation för att få en inblick i branschen nuläge. Man kan plocka ut delar som kan vara hjälpsamma i företagets strategi, marknadsföringsmetoder med mera för att ligga i framkant med e-handeln och det som efterfrågas av konsumenterna. För att läsa mer kan du ladda ner rapporten.

Tankar och kommentarer från Nordisk E-handel om e-barometern 2020
2020 har varit en väldigt annorlunda år där Corona och restriktionerna hur man får röra sig ute har tvingat fram en digital omställning hos företag som inte gjort det redan. En tydlig effekt vi har sett bland e-handlare är att de som har haft en fysisk och digital närvaro där man inte tagit hand om den digitala har fått det väldigt svårt och i många fall fått lägga ner sina verksamheter helt. Att kundgrupper som inte handlat online tidigare varit tvungna att göra det har öppnat upp för en stor kundbas men eftersom det är en teknisk “omogen” grupp människor så ställer det samtidigt stora krav på e-handlare att visa upp ett enkelt och förståeligt köpflöde, tydlig information om köp och leverans samt trycka på säkerhet och seriositet. Postnords E-barometer förutspår för 2021 en betydligt mindre ökning än väntat, eftersom det blev en sån skjuts under 2020. Vi ser två scenarion som kommer slå in:

- Många som tvingats e-handla under 2020 har märkt hur smidigt det är och kommer till stor del att fortsätta göra det.
- När samhället öppnar upp igen så kommer många att prioritera att handla i butik för man är så trött på att ha varit isolerad.

Vi tror också att Back To Basics kommer vara viktigt för att få förtroende av den äldre målgruppen och inte bara de som är en primära målgrupp. Att jobba med tydliga sidor, med lättillgängligt och lättläst information kommer vara dem som vinner de äldres förtroende. En så enkel sak som att telefonnummer till kundservice är tydligt kan vara de som konverterar den äldre målgruppen.

Efterfrågan på hemleverans är stor och om du inte erbjuder eller inte har möjlighet att göra det så räkna på det en gång till. Erbjud hellre hemleverans mot en kostnad än inte alls. Paketboxar tror vi också starkt på då de skapar mindre trängsel och köbildning.