2018-11-01 22:48
AT

I kampen om retailkunderna spelar intelligent logistik, med datadrivna beslut och smarta transporter, en allt viktigare roll. 
Och – nya gränsöverskridande samarbeten mellan svenska handelsföretag. ”Konsolideringar kommer att behövas för att möta den internationella konkurrensen”, säger Anna Felländer, medlem
i regeringens digitaliseringsråd och Handelns ekonomiska råd.

Vad är det som händer? Den pågående digitaliseringen skapar både förhoppningar och farhågor. För att fortsätta att vara relevant, oavsett bransch, måste du ständigt vara beredd att omvärdera dina gamla sanningar.

På en allt mer global marknad, med en e-handel som suddar ut gränser och pressar priser och där konkurrensen hela tiden driver utvecklingen framåt finns det inget annat än att möta kundernas förväntningar med öppna armar.
Testa. Utvärdera. Testa igen.

”Har inte du det rätta erbjudandet har någon annan det. Snabbt.”

Vägen till goda affärer handlar allt mer om sömlösa flöden, med hållbara, kostnadseffektiva logistiklösningar. Förmågan att kunna leverera varor över hela dygnet, på konsumenternas villkor, blir allt mer central.

”Svenska handelsföretag tjänar på att samarbeta kring bitar som kunddata, logistik och lager”, säger Anna Felländer. Hon menar att de aktörer som bäst kan handskas med stora mängder kunddata har ett försprång gentemot konkurrenterna.

Amazon sitter på enorma mängder av information om sina kunder. Det gör att de kan vara väldigt precisa i tid på leveranser samtidigt som de ju handskas med enorma volymer till väldigt låga priser. För att hävda sig mot det tror jag att svenska handelsföretag tjänar på att samarbeta kring bitar som kunddata, logistik och lager, säger Anna Felländer.

Personifiering, spårbarhet och lean logistik är fortsatt några av vapnen i kriget om kunderna.
– Det blir allt viktigare att vara där kunden är. Den fysiska kundupplevelsen ska inte underskattas, men med ett starkare tillägg av rena tjänster.

”Jag brukar prata om Tinder för transporter. Matcha ihop körningar och höja fyllnadsgraden för till exempel en lastbil”, säger Per-Olof Arnäs.

Per-Olof Arnäs, universitetslektor vid avdelningen för Service Management and Logistics på Chalmers i Göteborg, ser framför allt tre starka trender inom logistikvärlden:
Digitalisering. Den snabba utvecklingen inom AI, bättre beslutsfattande med algoritmer och machine learning. Med mera.
Automation. Intelligenta robotlager, självkörande fordon och taktade flöden kan ge stabilare processer som i sin tur kan kapa ledtider och i slutändan spara pengar.
Elektromobilitet. Hållbara transportlösningar. El-drivna fordon kan ge tystare och miljövänligare leveranser, men ställer höga krav på infrastrukturen.

De närmaste åren tror jag att vi får se en front som rör sig väldigt snabbt framåt och anammar den nya tekniken. Mycket av det vi har pratat om länge är ju inte science fiction längre. Samtidigt kommer det att finnas en lång svans av verksamheter som lever kvar med den gamla teknologin, säger Per-Olof Arnäs.

I kampen om slutkunden blir logistiken avgörande. Och liksom Anna Felländer betonar Per-Olof Arnäs vikten av rätt data för att kunna prognostisera och ta bättre beslut.

Källa: Market