Layout och design

Våra layout och design är byggd från grunden för att ge dig en komplett webbutik som ger ett professionellt intryck och möter dina kunder på alla enheter. Med en responsiv webbutik anpassar sig butiken efter den enhet din kund sitter på.

Dessutom har du full flexibilitet i att bygga din webbutik efter dina förutsättningar med våra kraftfulla layoutverktyg och full tillgänglighet till våra mallfiler för dig som vill gå den extra milen.


Responsiv

Anpassad för de enheter dina kunder finns på.

Den mobila e-handeln fortsätter att växa. Med en webbutik på Nordisk e-handel får du en responsiv butik som är anpassad för samtliga plattfomar. Ovasett om din kund handlar via mobilen, via sin platta eller sin dator så ger din webbutik en anpassad layout för dina besökare.

TESTA NORDISK E-HANDEL


Optimerad

Optimerat köpflöde från start till genomfört köp.

Vi har optimerat hela köpflödet till avslutat köp för att det ska vara så enkelt som möjligt. Även övriga delar av webbutiken är optimerade för att ge ett professionellt och enkelt intryck till dina besökare oavsett om de sitter med en mobil eller framför en dator.

TESTA NORDISK E-HANDEL


Konvertering

Utvecklad för att öka din e-handels konverteringsgrad.

Vi vill att du ska sälja mer och har förenklat alla delar av flödet till avslutat köp. Vi vill göra det enkelt och tydligt för dina besökare att köpa dina produkter, så att din konvertering skjuter i höjden.

TESTA NORDISK E-HANDEL


Flexibel

Kraftfulla layoutverktyg och full tillgänglighet till samtliga mallfiler.

Nordisk e-handels plattform är utvecklad med flexibilitet i ryggmärgen och innehåller flera inställningar så att du kan finjustera de delar du vill anpassa efter din verksamhet. Dessutom erbjuder vi kraftfulla layoutverktyg där du kan styra struktur och innehåll på sidorna och exempelvis erbjuda olika presentationer baserat på besökare eller produkttyp, eller ge helt andra villkor. Dessutom ger vi den inbitne teknikern full tillgång till alla våra mallfiler så att du kan göra precis så mycket som din fantasi tillåter.

TESTA NORDISK E-HANDEL