Projekt När du behöver hjälp med
att förverkliga dina visioner online.

Projekt med Nordisk e-handel

Behöver du hjälp med din befintliga e-handel eller går du i tankar om att starta en ny?

Under åren har vi haft nöjet att hjälpa hundratals företag i olika faser med sina projekt. Vi älskar nya utmaningar och det allra viktigaste för oss är att se våra kunder lyckas och kunna växa tillsammans med dem. Under resans gång lär vi känna varandra och kan med större fördel bidra som en strategisk partner för framgång i dina projekt.

Vi tycker det är det bästa sättet för oss att visa vem vi verkligen är och vad vi går för!

Från idé till marknad

Vi hjälper dig konkretisera ditt projekt, bygga upp en passande strategi, undvika eventuella farhågor och dra nytta och lärdom med en noggrann uppföljning och utvärdering efter lansering.

Vårt team består av ett gäng handplockade tekniksa spjut, skickliga marknadsförare och dedikerade projektledare som agerar strategiskt bollplank. Tack vare Nordisk e-handels flexibilitet kan vi ta fram lösningen efter dina behov, gör integrationer till kringliggande system och optimerar alla delar av lösningen.

Eftersom vi arbetar med marknadens ledande aktörer får du även tillgång till ett brett nätverk etablerade samarbetspartners och deras produkter, vilket ger dig alla förutsättningar för att lyckas.

Vi ser fram emot att höra mer om just ditt projekt och dina visioner så ring oss på +46 (0)40-692 50 50 eller maila oss på sales@nordiskehandel.se

Så jobbar vi med projekt

Förstudie
 • Workshops
 • Kravställning
 • Specning
Definiera projekt
 • Planering
 • Projektplan
 • Definiering
Utveckling
 • Utveckling
 • Design
Förberedelser
 • Utbildning
 • Konfigurering
 • Testning
Go live
 • Live-sättning
 • Uppföljning

Förstudie
Under förstudien går vi igenom dina behov och diskuterar lämpliga lösningar. Förstudien ska mynna ut i en komplett kravställning över projektet och specificera projektets olika delar, så att du får en tydlig bild av projektets omfattning och förutsättningar.

Definiera projekt
Vi tar fram en projektplan och olika milstolpar för projektet. Vi bryter ner projektet i dess olika beståndsdelar och fördelar jobbet på ett dedikerat projektteam för ditt projekt.

Utveckling
Under utvecklingsfasen tilldelas du en projektledare och vi påbörjar implementeringen av lösningen och implementerar design, funktionalitet och andra anpassningar av lösningen. Under utvecklingen sker kontinuerligt löpande förbättringar, testning och avstämningar.

Förberedelser
När det närmar sig lansering konfigureras lösningen upp och du får också möjlighet att lägga in allt innehåll i administrationen. Innan lansering hålls utbildning och genomgång av plattformen och implementerad design och funktionalitet.

Go live
Vid lansering lägger vi ut alla ändringar och ställer om till produktionsläge, vilket innebär att din webbutik är live och kan ta emot beställningar. Vi följer också upp med dig och hjälper dig alla eventuella frågor kring lanseringen.

Så jobbar vi efter lansering

Utvärdering & planering
 • Vi utvärderar löpande och tar emot önskemål om förbättringar och ny funktionalitet. Vi planerar också in löpande underhåll.
Utveckling
 • Vi implementerar design, funktionalitet, anpassningar och annat löpande underhåll i en separat utvecklingsmiljö.
Förberedelser
 • Innan förändringarna går i produktion säkerställer vi utvecklingen och går igenom förändringarna med dig.
Go live
 • Vi lägger ut förändringarna i din produktionsmiljö.

Några av våra kunder