Flexibla inställningar

En av styrkorna med Nordisk e-handel som e-handelsplattform är vår långa erfarenhet och kunskap kring dina behov som e-handlare. Vi har byggt vår plattform med flexibilitet i ryggmärgen för att kunna möta de vanligaste behoven och göra saker inställningsbara för dig så att du slipper lägga pengar på att funktionsutveckla det vanligaste.

Nordisk e-handel är en funktionsrik plattform där du kan ställa in det mesta, men där du som vill ha det lite enklare också kan komma igång utan att göra massor med inställningar och konfiguration. När behoven ökar och du mer helhjärtat vill gå in på detaljer och anpassa och optimera finns dock möjligheten.


Byggd med flexibilitet i ryggmärgen

Anpassningsbar och inställningsbar.

Olika verksamheter har olika förutsättningar och krav på funktionalitet. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda en lösning för flera olika typer av verksamheter och att det mest självklara ska vara inställningsbart utan specialanpassningar. Med Nordisk e-handel kommer du långt både med och utan anpassningar. Och i de fall där det finns särskilda behov utöver inställningarna löser vi givetvis detta.

TESTA NORDISK E-HANDEL


Pluginbar

Byggd för att möjliggöra skräddarsydd funktionalitet.

Ibland räcker inte inställningsmöjligheterna till. Även om det finns stora inställningsmöjligheter finns det ibland behov som behöver mötas med skräddarsydd funktionalitet. Vår tekniska lösning är både modulär och pluginbar vilket innebär att vi har full frihet i att bygga det du efterfrågar. Då lösningen dessutom är egenbyggd har vi full möjlighet att styra utvecklingen - och vid ännu större anpassningar kan vi lägga din lösning på en egen server för att bryta loss den från övrig releasehantering.

TESTA NORDISK E-HANDEL


Integrerbar

Integrera med marknadens bästa API och öppen för att lägga in externa verktyg.

Nordisk e-handel var en av de första e-handelsplattformarna med ett öppet API. Vi har hållt kvar traditionen och ett starkt fokus på att ha ett bra API med stora möjligheter att styra systemet och integrera med just dina verktyg och system. Vi har byggt många integrationer till alla typer av system - inte bara via vårt API utan även med andra typer av lösningar såsom cron-jobb, FTP-inläsning osv. Det finns sällan något vi inte har kunnat lösa och vårt API hanterar alla delar av webbutiken, allt ifrån sortiment till kunder, order, prishantering osv. I många fall har även externa aktörer byggt direkt mot våra API:er.

TESTA NORDISK E-HANDEL