April 17, 2023

Det här ska du tänka på vid försäljning inom EU

Att sälja sina produkter i andra EU-länder är på många sätt gynnsamt. Inom EU finns flera standardiserade lagar som gör det enklare för e-handlare i ett EU-land, att bedriva försäljning i andra EU-länder. Trots en banad väg finns vissa saker som är bra att ha med sig när man expanderar till andra länder inom EU.

Håll koll på juridiken

När man vill sälja sina produkter i ett annat EU-land än Sverige är det otroligt viktigt att man är insatt i det landets lagar och regler. Tacksamt nog finns flera likheter och även gemensamma lagar inom EU, men inom olika länder finns även unika lagar för just det landet. Att inte ta hänsyn till juridiken kan få stora konsekvenser. Att ta reda på vad som gäller, och förhålla sig till det, är därför det allra första steget du bör ta när du ska expandera mot ett EU-land.

Lagar att hålla koll på:
- Konsumentköplagen
- Momslagar
- Köpvillkor
- Juridiska krav för checkout och beställning

Se till att villkoren för ett köp anges tydligt i din e-handel så att de är juridiskt bindande när någon genomför just ett köp.

OSS - momslag inom EU

Den 1 juli 2021 trädde OSS (One Stop Shop) i laga kraft. OSS är en momslag inom EU som påverkar momshanteringen för de som säljer varor och elektroniska tjänster till medlemsländer. Lagen innebär att du som säljare måste redovisa moms i köparens land när du överstiger den EU-gemensamma omsättningströskeln på 10 000 euro. Det betyder att du som säljare måste momsregistrera dig i landet i fråga och debitera landets moms på dina försäljningar. OSS gäller dig som säljer varor eller elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer, som privatpersoner.

Anpassa dig efter marknaden

Att ditt varumärke uppfattas annorlunda i ett annat land än Sverige är någonting du bör räkna med. Ett koncept som fungerar i Sverige är inte automatiskt gångbart i ett annat EU-land. Därför är det viktigt att du är påläst om det EU-land du ska lansera i så att du känner till marknaden och dess beteende. Håll koll på e-handelsmognad, trender och hur din målgrupp i landet beter sig. Var handlar de helst? Vad föredrar de för betallösning? Bör du ändra din prissättning?

Genom att ta reda på så mycket du kan om onlinehandeln i landet kan du fatta strategiska beslut som skapar rätt förutsättningar för din expansion.

Logistik och leverans

När det kommer till varulogistik finns det olika lösningar när du ska sälja till ett annat land. Du kan antingen välja att behålla ditt lager i Sverige och likaså sköta din shipping från hemmaplan. Om du vill ha ett lager och en shipping i det EU-land du expanderar till finns det partners du kan ingå i samarbete med. Du tar alltså in en extern part som sköter beställningar, varuhantering och shipping inom landet. Detta kan vara en god idé om du expanderar mot ett land som gör att leveranstiden blir lång, men det kan även vara värdefullt för dig som inte har kapaciteten att sköta den logistiska delen i Sverige.

Låt feedbacken tala

Kundtjänst är inte bara ett sätt för dina kunder att berätta om problem har uppstått. Det är även ett sätt för dig att få värdefulla signaler kring vad som fungerar väl och var din e-handel brister. Använd informationen, speciellt i början av din lansering. Den pekar nämligen mot de förändringar du bör göra för att anpassa dig till landet du bedriver försäljning i.

På Nordisk E-handel hjälper vi gärna dig som vill expandera globalt. Ta kontakt med oss om du har några frågor så ser vi till att besvara dem.

Vill du ha fler tips om försäljning utomlands? Det hittar du här.