April 19, 2022

Så optimerar du användarupplevelsen i din B2B-webshop

E-handeln B2B är i en stadig tillväxtfas och allt fler som driver försäljning business to business förstår värdet i att satsa på onlinebaserad försäljning. Och för att en e-handel ska nå framgång är användarupplevelsen i den vital. Idag finns det så många lättnavigerade webbutiker att en bra användarupplevelse rentav blivit en hygienfaktor. Men hur gör man för att optimera användarupplevelsen i sin e-handel? Det pratar vi om i denna artikel!

Använd kundens perspektiv

Hur du och ditt företag uppfattas online är avgörande för din försäljning. Att optimera användarupplevelsen i din e-handel innebär att du anpassar din e-handel efter din målgrupp och på så sätt gör det enklare för dem att navigera och genomföra köp. En optimerad användarupplevelse innebär många fördelar, inte bara för dina kunder utan även för dig. Du ökar chansen för konvertering samtidigt som du stärker relationen till dina kunder.

När du optimerar användarupplevelsen i din e-handel bör ditt fokus ligga på att din hemsidans utformning. Den bör vara smidig att använda och enkel att navigera i.

För att på bästa sätt optimera upplevelsen i din webbutik bör du ta ett steg tillbaka och ha ett utifrån- och inperspektiv. Försök att sätta dig in i dina kunders tankebanor och önskemål för att få en indikation på var e-handeln kan förbättras, och var dina kunder är som mest nöjda. Här kan du läsa mer om hur du optimerar din e-handel.

Detta bör du göra inför optimering av användarupplevelse
- Gå in i din e-handel genom olika vägar. Exempelvis genom annonser och googleträffar. Hamnar du där du vill hamna och ges kunden den information den behöver?
- Gå in i din e-handel från olika enheter. Fungerar e-handeln lika bra i mobilen som på webben?
- Klicka dig runt i din e-handel och se om du stöter på problem. Hittar du en landningssida som inte leder dig vidare?

Utforming och design

Att ha en svårnavigerad e-handel eller en e-handel som inte guidar din B2B-kund på ett bra sätt kan på flera sätt vara kostsamt. Dina B2B-kunder behöver ett enkelt sätt att både hitta, samla information om, och till sist genomföra köp av dina produkter. En för tidskrävande process kan skrämma bort dina B2B-kunder eftersom de, precis som du, driver eller arbetar på ett företag. Tid är dyrbart och en smidig, effektiv process är önskvärt i synnerhet när du driver B2B-försäljning. Med en lyckad design är din e-handel enkel att navigera och handla i, vilket kommer att stötta dina kunders arbete - istället för att hindra det.

När du tittar på din design är det värdefullt att kika på:
- CTA (Call to Action) - De CTA:s som finns på din hemsida bör vara tydliga, synliga och sticka ut från resten av ditt innehåll. Undvik för många CTA:s på en och samma landningssida eftersom det kan förvirra dina besökare.
- Meny - Menyn i din e-handel ska vara lätt att förstå och enkel att navigera i.
- Länkar - En länk bör inte leda till en sida som saknar vidarelänkning. Alla landningssidor bör ha länkar i form av knappar som leder till andra sidor så att dina besökare inte behöver “backa” utan hela tiden kan ta sig framåt.

Använd data

Att förlita sig på den information och data du redan har är att rekommendera. Kanske har du en inblick i var din e-handel brister i användarupplevelse? Använd det! Om du exempelvis ser att många lämnar din e-handel vid checkouten bör du försöka ta reda på varför. Vad erbjuder du för betallösningar? Hur fungerar navigeringen? Är din CTA som uppmanar till köp för diskret?

Att använda sig av den data du har, din vanligaste kundfeedback och ett utifrån- och inperspektiv kommer att vara till stor hjälp när du optimerar användarupplevelsen i din e-handel. Om du inte vet var du ska börja när du ska köra igång med din optimering är vår rekommendation att starta i de viktigaste delarna av din webbshop.

Visste du att vi på Nordisk E-handel kan hjälpa dig att optimera användarupplevelsen i din webbshop? Vi brinner för att hjälpa e-handlare att lyckas i sina e-handelsresor och hjälper dig mer än gärna. Här kommer du i kontakt med oss.