Komlitt ökar tillgängligheten på kunskap med hjälp av e-learning

Komlitt är sedan många år kund hos Nordisk E-handel. Deras vision och mission handlar om att bistå med högkvalitativa, men lättillgängliga, medel för vidareutbildning. När de ville göra kompetensutveckling än mer lättillgängligt tog de hjälp av Nordisk E-handel. Nu lanserar Komlitt kurser online - för att stärka sin gärning om livslångt lärande.

Idag är Komlitt ett utbildningsföretag, men när deras resa tog fart i början av 90-talet var de ett förlag som gav ut böcker för fortbildning inom offentlig sektor.

Komlitt var tidiga att hoppa på digitaliseringen och bestämde sig, innan många konkurrenter, att erbjuda sina tjänster och böcker online. Till skillnad från många andra förlag har Komlitt en egen e-handel där de säljer kursmaterial, istället för att använda sig av återförsäljare.

Peter Söderholm, VD på Komlitt, är och har varit drivande i att utveckla förlaget till mer av ett utbildningsföretag.

Vi var tidiga på att ha en egen relation till våra kunder. Något som är, och har varit, otroligt värdefullt. Det är viktigt att ta reda på vad ens kunder har för egentliga behov och ta till sig av den input och feedback de ger tillbaka. Vi kunde självklart ha förlitat oss på återförsäljare, men det var aldrig aktuellt för oss. Genom att själva sköta försäljningen har vi direktkontakt med våra kunder vilket skapar en nära dialog, säger Peter Söderholm.

När Komlitt, för tio år sedan, var i fart med att förverkliga idéen om en bokhandel på nätet kom de i kontakt med Nordisk E-handel. Det var så samarbetet började och tillsammans har Nordisk E-handel och Komlitt drivit flera framgångsrika projekt.

För oss var det viktigt att ha en partner som lyssnade på våra önskemål. Nordisk E-handel var lyhörda på våra behov och samarbetet mellan oss har fungerat väldigt bra. De har hjälpt oss med allt från designförslag till att coacha oss i hur vi kan använda potentialen i vår affär ännu bättre. Vi vänder oss till dem flera typer av frågor. Vi är ett litet bolag som inte har egna experter inhouse, istället är vi beroende av att hitta partners som är på vår sida och stöttar oss.

Behovet av up-skilling och re-skilling

En av offentlig sektors just nu hetaste frågor handlar om livslångt lärande och kompetensutveckling. Att följa med i samhällets utveckling och jobba proaktivt istället för att hantera situationer allteftersom de uppstår blir för varje år en allt större utmaning.

Att vi utbildar oss tills vi är 25 och sedan tror att det ska räcka i ett yrkesliv som är 40-50 år långt är ett väldigt omodernt förhållningssätt. Idag finns det ett helt annat behov av up-skilling och re-skilling än förr och det är en uppgift som kommer att landa både hos uppdragsgivare och arbetstagare.

Nu svarar Komlitt på det skriande behovet genom att erbjuda lättillgängliga kurser online. Där kurstagaren, jämsides med kursen, kan använda kunskapen i praktiken.

När vi bestämde oss för att ta steget till att integrera e-learning i vår e-handel var Nordisk E-handel väldigt positiva. De har hjälp oss att integrera butiken med en läroplattform som gör att de som handlar en kurs hos oss får tillgång till den direkt. Det finns en förväntan när man köper en digital kurs. Man vill inte ha ett brev med ett inlogg utan kunna sätta igång direkt. Nu är köpet ihopkopplat med den miljö där man går kursen, utan att kunden ens märker att miljöbytet görs. Detta erbjuder möjligheten att kunna utbilda sig direkt på jobbet. Det är en mycket smidigare väg mot ökad kompetens än att lyfta medarbetare från deras operativa verksamheter och skicka iväg dem på kurs. Det ger oftast inte den effekt man vill ha.

“Det handlar om ett livslångt lärande”

Att kontinuerligt, och över tid, få tillgång till kunskap är en arbetsmetod Komlitt är helt övertygade om kommer bli avgörande för en mängd verksamheter. Komlitt är tidigt ute med att besvara behovet som blir allt större för att stötta kompetensutveckling i den offentliga sektorn.

Målet är att vi om något år ska kunna täcka de mest vanliga utbildningsområdena med våra e-kurser. Man ska inte behöva gå någon annanstans. Hos oss kan man köpa böcker och kurser men man kan även anlita oss för utbildningsinsatser och stöd under genomförandeprocessen.

Att satsningen Komlitt gjort med hjälp av Nordisk E-handel är en viktig del i en stor omställning står klart. Framtidens arbetssätt kräver andra insatser, och kontinuerlig kunskapsutveckling blir snarare en förutsättning än en förmån.

Det handlar om ett livslångt lärande. Att också utveckla förmågan att lära sig. Den offentliga sektorn ska bli lärande organisationer och de präglas av en utmaning att kunna bedöma behov och ge sin personal de förutsättningar som krävs för att utveckla sin kompetens. Att ligga i framkant här kommer att bli helt avgörande framöver, avslutar Peter.

Vi tackar Peter så mycket för pratstunden och hoppas på ett fortsatt bra samarbete! Vill du veta mer om hur vi på Nordisk E-handel kan stötta dig i din e-handelsresa? Tveka inte att höra av dig, så berättar vi mer.