Giosg kliver in som ny partner till Nordisk E-handel

En personifierad upplevelse online blir allt viktigare. Det är någonting som det finländska techbolaget giosg är väl medvetna om. Giosg hjälper, tack vare sina tjänster, dagligen företag att personalisera kundupplevelsen. Idag jobbar de med jättar som Stadium, Kjell & Company och Skanska såväl som med mindre bolag. Alltid mot målet att omvandla besökare till leads - och leads till affärer.

Giosg har funnits i tio år och har under sin resa växt sig allt större och blivit en spelare att räkna med. Giosg hjälper sina kunder att effektivisera, automatisera och förbättra kundservice. Någonting som leder till ökad konvertering.

Vi erbjuder live-chatt, AI-chattbot och personaliseringsverktyg. Det är våra produkter, men vi anpassar även kundresan efter varje besökares behov baserat på data. Det gör att vi kan skräddarsy hela upplevelsen för varje unik besökare, berättar John Goliats, ansvarig för giosg i Sverige.

Trots det faktum att giosg är ett techbolag är den nära dialogen med kunderna viktig. Själva tjänsterna är automatiserade men giosg värnar om att ständigt vara nära sina kunder och hålla dem i handen. En viktig del i att förstå varje kunds unika behov, oavsett om man är stor eller liten.

Rent tekniskt är våra tjänster en baggis för våra kunder. Det ska vara lätt att komma igång och lätt att förstå. Däremot anpassar vi våra kunders besökares kundresor i kombination med våra kunders mål. Alla kunder har olika behov och oavsett om man är ute efter up-sell eller ökad konvertering finns vi där och skräddarsyr lösningar, säger John.

En prioriterad e-handel

Det finländska bolaget som har sitt huvudkontor i Helsingfors men även kontor i Stockholm går nu in i partnerskap med Nordisk E-handel. Genom partnerskapet kommer Nordisk E-handels anslutna e-handlare enkelt kunna ta del av giosgs tjänster.

Att ha en butikschatt är viktigt för att minska dropp i butiken. Detta kan giosg vilket gör att vi på Nordisk E-handel kan täcka upp en del i ekosystemet där vi vill ha tjänster som passar många e-handlare. Med en partner som är expert på det här, kan även vi lära oss mer om behov, möjligheter och utmaningar, säger Filip Broman, produkt- och projektchef på Nordisk E-handel.

Partnerskapet är både roligt och viktigt. E-handeln är prioriterad för oss och vi vill jobba med partners som har mycket erfarenhet. Tillsammans med Nordisk E-handel kan vi diskutera kundernas utveckling och framtid och genom kundernas behov anpassa tjänsterna, säger John.

John menar att partnerskapet är en del i att göra tjänsterna än mer tillgängliga för kunder, samtidigt som en viktig samverkan tar plats.

Det är dels det att vi kan dela erfarenhet. Ju enklare vi kan göra det för kunderna desto bättre. Om vi kan hitta en paketering som fungerar bra är det kanon. Att vi kan skapa den typ av synergi, säger John.

Filip, precis som John, menar att partnerskapet är en viktig samverkan som i slutändan skapar en betydenhet för anslutna e-handlare.

För oss på Nordisk E-handel är det viktigt att kunna erbjuda en ännu bättre helhetslösning. Vilket vi kan, med hjälp av partners som är experter på sina respektive områden. Med giosg kan våra anslutna e-handlare prata med sina kunder i butikschatten, men också minska risken att förlora konvertering, säger Filip.

Giosgs nuvarande kunder befinner sig i olika delar av sina resor när de börjar använda giosgs tjänster. Främst handlar behovet om att man ser chatt som en viktig kanal, någonting som ökat markant under pandemin.

I en fysisk butik har man butikspersonal som kan svara på frågor och guida besökaren. Det är den upplevelsen vi vill kunna ge, och ger, online. Det handlar om bemötande och att kunna ge värdet av ett fysiskt besök även på webben, säger John.

I slutändan handlar det om att skapa värde för våra kunder”

Varje dag hjälper giosg e-handlare att växa genom att personalisera upplevelsen för besökarna. Att deras insatser gjort stor nytta för företags onlineförsäljning är en grundpelare till att giosg fortsätter att växa. E-handeln är i ständig rörelse och att då ha en partner med samma värdesättning och driv är ovärderligt.

Jag tror att vi tillsammans kan skapa en enkel men samtidigt skalbar lösning som kan ge en förbättrad kundservice och samtidigt öka konvertering. Samtidigt som vi erbjuder en otroligt smidig onboarding och att tjänsterna är enkla att använda är det mänskliga mötet en central del. I slutändan handlar det om att skapa värde för våra kunder, avslutar John.

Tillsammans kommer Nordisk E-handel och giosg att möta ansluta e-handlares behov och därefter skräddarsy tjänster. Vill du veta mer om Nordisk E-handels partners? Läs mer om dem här.